Lijfrente, belastingsvrij?

Bij een verkoop op lijfrente, is de lijfrente in principe onbelast.  De lijfrente moet niet aangegeven worden in de personenbelasting en heeft geen impact op uw belastingen of pensioen.  De normale belastingen die van toepassing zouden zijn bij een normale verkoop, blijven uiteraard ook van toepassing bij een verkoop op lijfrente.

De meerwaarden bij de verkoop van de hoofdverblijfplaats zijn in principe altijd vrij van belastingen.

Na 5 jaar zijn meerwaarden op een bijkomende eigendom, eveneens vrijgesteld van belastingen.

Dit is enkel van toepassing op privé-personen en op eigendommen die niet beroepsmatig zijn afgeschreven.

 

Wanneer de aankoop op lijfrente gebeurt door een vennootschap, zal de lijfrente wel belast worden.

Op het saldo van de verkoopprijs die wordt omgezet in lijfrente, wordt een fictieve rente van 3% toegepast, waarop 30% roerende voorheffing moet betaald worden.

 

Voorbeeld:

200.000 x 3% x 30% R.V. = 1.800 euro per jaar effectieve belasting.

Er kan wel een hogere rente afgesproken worden, om dit te compenseren.

 

Terug naar veel gestelde vragen i.v.m. : Lijfrente, FAQ