Lijfrente, ik heb kinderen, kan ik verkopen?

Het feit of u kinderen heeft of niet, is niet belangrijk.  De vraag is of de kinderen reeds mede-eigenaar zijn?

Bij het overlijden van de 1ste partner, erft de langstlevende het vruchtgebruik van het gedeelte van de overleden partner, en de kinderen erven de BLOTE eigendom.  Zij zijn dan al een stuk mede-eigenaar van de woning.  U kan dan enkel verkopen met hun akkoord.  Er zal bij de verkoop dan ook al een gedeelte moeten uitbetaald worden aan de kinderen (tenzij zij hier vrijwillig afstand van doen).

Indien in het huwelijkscontract een verblijvingsbeding (langst leeft, al heeft) is opgenomen, dan kan het zijn dat bij een overlijden de langstlevende partner toch 100% eigenaar is.  Indien het een eigen goed is van de langstlevende (zelf gekocht binnen het stelsel van zuivere scheiding van goederen, eigen schenking, eigen erfenis), kan er uiteraard ook verkocht worden.

De belangrijkste vraag is steeds: is de langstlevende 100% eigenaar van het goed.

 

Terug naar veel gestelde vragen i.v.m. : Lijfrente, FAQ