Lijfrente, fiscaal aftrekbaar?

 In tegenstelling tot een hypothecair krediet is een lijfrente, fiscaal niet aftrekbaar.

Er zijn geen specifieke fiscale voordelen bij een aankoop op lijfrente.

De winst die ontstaat bij een vroegtijdig overlijden, is ook niet belast.

Dit is enkel van toepassing voor natuurlijke personen, die de aankoop realiseren in het kader van het beheer van het privé-vermogen.

Wanneer een vennootschap winst realiseert bij een vroegtijdig overlijden, zal deze wel belast worden op het wegvallen van de schuld/passief.

Als iemand een handelspand zou kopen op lijfrente, is de interest component van de lijfrente wel aftrekbaar als beroepskost.  Dit is gelijkaardig zoals bij een mensualiteiten lening bij de bank.  De kapitaalsaflossing zijn niet fiscaal aftrekbaar, want het gebouw wordt afgeschreven.  Enkel het interest gedeelte wordt in gebracht als kost.

Zoals elders beschreven, wordt de verkoper wel belast als de koper een vennootschap is, of dit fiscaal in mindering brengt als beroepskost.  Een verkoper zal deze fiscale meerkost altijd proberen door te rekenen.

Terug naar veel gestelde vragen i.v.m. : Lijfrente, FAQ