Wie kiest de notaris bij een verkoop op lijfrente

Bij elke verkoop hebben zowel de koper als de verkoper vrije keuze van notaris, en dit zonder meerkost.

De akte zal in principe verleden worden bij de notaris van de verkoper(s).  Aangezien de verkoper nog niet volledig betaald is bij het verlijden van de authentieke akte van de aan-/verkoop, zullen er een aantal beschermingsmaatregelen genomen worden om de verkoper te beschermen.

De hypotheekbewaarder is bij wet verplicht om een ambtshalve inschrijving te nemen voor het gedeelte van de prijs, die nog niet betaald is bij het verlijden van de akte.  De notaris van de verkoper ziet er op toe dat deze inschrijvingen correct en tijdig genomen worden.

Terug naar veel gestelde vragen i.v.m. : Lijfrente, FAQ